TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.YALOVA

YALOVA - YALOVA (MERKEZ)

Rüstempaşa Mah. Cumhuriyet Cad. No:54/A Merkez/Yalova 77200

+90 226 812 41 64