ÖMER FAYDALI/YALOVA--BİM MARKETİ

YALOVA - YALOVA (MERKEZ)

Kazım Karabekir Mah. Şehit Ömer Faydalı Cad. 247-A

---