MERKEZ KISAS ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ

ŞANLIURFA - HALİLİYE

KISAS MAH. CUMHURİYET CADDE NO:3 PK:63296 HALİLİYE/ŞANLIURFA