FETHİYE VETERİNERHİZM.LTD.ŞTİ.

Veteriner ve Hayvan Klinikleri

FETHİYE VETERİNERHİZM.LTD.ŞTİ.

MUĞLA - FETHİYE

ATATÜRK C. K.KAPU M. No:134 A FETHİYE/MUĞLA