MELTEM/MURATPAŞA/ANTALYA--BİM MARKETİ

ANTALYA - MURATPAŞA

Meltem Mah. 3822 Sok. No:5 Muratpaşa/Antalya 5

---