TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.KEPEZ-ANTALYA

ANTALYA - KEPEZ

Emek Mah. Sakarya Bulvarı No:352/A Kepez/Antalya 07060

+90 242 325 74 34