KARAYUSUF/KEPEZ/ANTALYA--BİM MARKETİ

ANTALYA - KEPEZ

Emek Mah. Karayusuf Cad. Karayusuf Konağı Sit. 36a/36b

---