KANALBOYU / ANTALYA--BİM MARKETİ

ANTALYA - KEPEZ

Ahmet Refik Paşa Cad. Kanal Boyu Ahmet Turba Apt. 132

---